Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Pozostałe wpisy

Pytania? Dzwoń!

+61 480 502 8196

Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

Istnieje kilka głównych rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych.

  • Gwarancja przetargowa
    • Inaczej zwana gwarancją wadialną. To zabezpieczenie zapłaty wadium w postępowaniach przetargowych.
  • Gwarancja należytego wykonania
    • Gwarancja należytego wykonania umowy lub kontraktu zabezpiecza… prawidłową realizację umowy lub kontraktu.
  • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja zwrotu zaliczki

Korzyści z posiadania gwarancji ubezpieczeniowych

Dzięki gwarancjom firma nie musi angażować własnych środków np. na wpłatę wadium przetargowego lub na zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu.

Co więcej – gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek pozwalają odzyskać zatrzymaną przez inwestora kaucję.

W odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy.

Takie gwarancje zwiększają wiarygodność firmy w oczach kontrahenta. Dzięki temu zyskujemy wolne środki na rozwój i możemy konkurować w wielu przetargach jednocześnie.