D&O – ubezpieczenie OC członków władz

Pozostałe wpisy

Pytania? Dzwoń!

+61 480 502 8196

Zapewnia kompleksową ochronę dla osób pełniących kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie na wypadek kierowanych do nich roszczeń. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną, administracyjną, karną oraz daje szansę na pokrycie szerokiego pakietu dodatkowych kosztów wynikających z ponoszonej odpowiedzialności.

Nie jest to ubezpieczenie zarezerwowane dla dużych firm.

Coraz częściej decydują się na to ubezpieczenie także małe i średnie firmy, w tym te, gdzie właściciel jest jednocześnie prezesem zarządu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż odpowiedzialność takiej osoby nie ogranicza się do wniesionego przez nią wkładu kapitałowego, lecz w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie za wyrządzone szkody odpowiada całym swoim majątkiem (także prywatnym).

Korzyści z posiadania ubezpieczenia D&O:

  • pokrycie kwoty należnego odszkodowania,
  • ochrona prawna, a więc pokrycie kosztów obrony, kosztów udziału w postępowaniach, kar administracyjnych i kaucji,
  • ochrona obejmuje nie tylko członków władz, ale także współmałżonków oraz spadkobierców, 
  • pokrycie kosztów dodatkowych, które mają na celu złagodzenie negatywnych skutków roszczenia np. koszty porady prawnej, koszty wsparcia psychologa.