Ubezpieczenia na życie

Grupy otwarte​

Ubezpieczenie na życie może zapewnić ochronę przed nieplanowanymi zdarzeniami.

Grupa otwarta jest doskonałym rozwiązaniem, gdy nie ma możliwości wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie ubezpieczenia grupowego zamkniętego.

Ubezpieczenie to można bowiem stworzyć już nawet dla jednej osoby, niezależnie od jej sytuacji zawodowej, przy niemal bliźniaczym jak w ubezpieczeniach grupowych zakresie.