Ubezpieczenia na życie

Indywidualne ubezpieczenia dla kadr kierowniczych​

Wysokie sumy ubezpieczeń.

Pakiety VIP dla kadr zarządzających.

Pakiety VIP dla kadr zarządzających pozwalające wprowadzić wysokie sumy ubezpieczeń sięgające rzędu kilku milionów złotych dla wskazanych przez pracodawcę osób. Ubezpieczenia te chronią zarówno na wypadek śmierci, wypadku, chorób oraz niezdolności do pracy – zabezpieczają też wspólników firm.