Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.

Ochrona obejmuje szkody w przesyłce wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia w trakcie transportu.

Ubezpieczenie przeznaczone dla podmiotów wykonujących zarobkowo transport zarówno w Polsce, jak i w ruchu międzynarodowym.
Ochrona można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe min.: