Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Odpowiedzialność cywilna zawodowa dla branży IT, prawników, architektów, księgowych, zawodów medycznych.

Pokrywa skutki zdarzeń i błędów związanych z prowadzeniem działalności wymagających uprawnień.

Odpowiedzialność cywilna zawodowa pokrywa skutki zdarzeń i błędów związanych z prowadzeniem działalności oraz wykonywaniem usług (np. prawników, architektów, księgowych czy geodetów), które wymagają uprawnień zawodowych.
Rozróżniamy ubezpieczenia zawodowe obowiązkowe (wymagane odpowiednimi przepisami) lub dobrowolne.

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych niektórzy ubezpieczyciele oferuję ubezpieczenia nadwyżkowe, tj. ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązujących przepisów.