Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Oferujemy dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania ubezpieczeniowe pomagające ograniczyć ryzyko i chronić firmę.

Ochrona przez wszelkimi zdarzeniami losowymi

Ochrona obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w OWU Ubezpieczyciela.

Ubezpieczeniem można objąć:
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o: