Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Zadbaj o nieruchomość, ponieważ prawdopodobnie jest to jeden z Twoich najcenniejszych aktywów.

Zabezpiecz swoją inwestycję w najlepszy możliwy sposób.

Twój kredytodawca hipoteczny może nawet wymagać wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów odtworzenia nieruchomości. Dzieje się tak dlatego, że kredytodawca również inwestuje w Twój dom.
Ubezpieczeniem można objąć:
Zakres ubezpieczenia może obejmować: