Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB)

Ochrona obejmuje maszyny i urządzenia podczas eksploatacji, napraw, remontów oraz montażu, demontażu.

Ubezpieczenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych, z parkiem maszynowym prowadzącym pełną lub uproszczoną księgowość.

Ubezpieczeniem można objąć maszyny od 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń losowych np. pożaru. Uzupełnieniem jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk. 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń pokrywa min.: