Ubezpieczenie ryzyk budowy

Pozostałe wpisy

Pytania? Dzwoń!

+61 480 502 8196

Ryzyka budowlano-montażowe są produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne powstałe wskutek wszelkich zdarzeń, za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od chwili rozpoczęcia robót lub od momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą uzyskania wszystkich odbiorów i przekazania obiektu do eksploatacji.

Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla:

 • inwestorów, 
 • głównych wykonawców lub podwykonawców. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno prace kontraktowe jak i mienie stanowiące przedmiot budowy.

Jeśli chodzi formę polisy to istnieje możliwość zawarcia:

 • polisy otwartego pokrycia
  • ubezpieczeniem można objąć kontrakty na uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia każdego kontraktu,
 • umowy obrotowej
  • ubezpieczeniem można objąć wszystkie kontrakty mieszczące się w zakresie umowy, bez obowiązku indywidualnego zgłoszenia.

Ponad to zakres ochrony można rozszerzyć na:     

 • sprzęt i wyposażenie budowlane,
 • maszyny budowlane,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich,
 • mienie otaczające.