Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt najczęściej do 7 lat. Do ubezpieczenia konieczny jest wykaz sprzętu.

Ubezpieczeniem można objąć sprzęt, oprogramowanie, nośniki oraz zwiększone koszty działalności.

Ubezpieczenie może obejmować sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, m.in.:

Dodatkowo ochroną można objąć oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych: pendrive’y, dyski zewnętrzne, itp., a nawet zwiększone koszty działalności.
Zakres ubezpieczenia obejmuje min.:
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o: