Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLOP)

Ubezpieczenie utraty zysku należy zawrzeć wraz z ubezpieczeniem maszyn od uszkodzeń.

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową bądź usługową.

Ubezpieczenie MLOP działa w sposób bardzo zbliżony do ubezpieczenia BI (czyli od utraty zysku) z tym, że dotyczy awarii maszyny. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód, jeśli przerwa w działalności powstała wskutek zdarzeń losowych, min.:

Zakres ubezpieczenia obejmuje straty finansowe przedsiębiorcy w następstwie szkody materialnej powstałej wskutek mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń, linii lub ciągów technologicznych.
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:

Okres ubezpieczenia

Najczęściej spotykane: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności.