Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie utraty zysku

WAŻNE! Zysk w rozumieniu ubezpieczeniowym oznacza różnicę między obrotem a kosztami zmiennymi przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie utraty zysku należy zawrzeć wraz z ubezpieczeniem od szkód materialnych (na ryzykach nazwanych lub na All Risks).

Zakres ubezpieczenia obejmuje straty finansowe przedsiębiorcy w następstwie szkody materialnej powstałej wskutek:
Celem ochrony ubezpieczeniowej jest zrekompensowanie przedsiębiorcy strat finansowych powstałych w następstwie poniższych zdarzeń:
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:

Okres ubezpieczenia

Najczęściej spotykane: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności.