Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych

Pozostałe wpisy

Pytania? Dzwoń!

+61 480 502 8196

Na czym polega ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych?

Polega przede wszystkim na ubezpieczeniu Kosztów leczenia (w skrócie KL). Chronił to przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. 

Ponadto ubezpieczenie w zależności od wybranego zakresu może gwarantować zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą, zapewnić pokrycie kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych czy transportu do szpitala, konsultacji medycznych i leczenia szpitalnego. 

Mało tego – umożliwiają nawet zakup protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku!. 

Karta EKUZ, a ubezpieczenie

Większość wyjeżdżających jest wyposażona w Karty EKUZ. Pamiętajmy, że zapewniają one jedynie podstawową ochronę zdrowia za granicą. 

EKUZ obejmuje podstawową opiekę medyczną w państwowych placówkach medycznych w krajach UE i EFTA. Ale już za usługi w prywatnych przychodniach czy u prywatnych specjalistów koszt musi ponieść ubezpieczony. 

Biorąc pod uwagę fakt, że koszty leczenia za granicą mogą sięgać astronomicznych sum, warto zawczasu zapewnić sobie odpowiednią ochronę przed urlopem, zwłaszcza, że mało który turysta jest przygotowany na pokrycie takich wydatków z własnej kieszeni.

Warto zadbać o odpowiednią ochronę by móc w pełni cieszyć się wypoczynkiem.