Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia GAP

Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet 75% swojej wartości.

Utrata wartości pojazdu jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych, zwłaszcza w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji.

Dlatego przygotowaliśmy unikalny program GAP, który w przypadku szkody całkowitej (powstałej np. w wyniku kradzieży, pożaru, zdarzenia drogowego, powodzi, gradobicia, dewastacji) zabezpieczy wartość samochodu nawet przez okres 5 lat.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Przykład
Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.