Ubezpieczenie CARGO

Pozostałe wpisy

Pytania? Dzwoń!

+61 480 502 8196

Transportowany ładunek od był, jest i będzie narażony na uszkodzenia i różnego rodzaju zdarzenia mogące narazić jego właściciela na starty. Dlatego właśnie zabezpieczenie ładunku w transporcie jest tak istotne.

Najlepszym ubezpieczeniem ładunku podczas jego transportu jest ubezpieczenie CARGO. Może być zawarte w kilku rodzajach umów.

Polisa jednostkowa

Ubezpieczeniem objęta jest konkretna przesyłka, wskazana w polisie.

Otwarta umowa ubezpieczenia

Są w niej ustalone warunki ubezpieczenia (zakres ochrony, stawki ubezpieczeniowe) na określony czas (np. na rok). Ubezpieczenie konkretnej przesyłki następuje poprzez każdorazowe zgłoszenie jej do ubezpieczenia. 

Umowa obrotowa

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie przesyłki (zadeklarowany obrót towarowy), które miały miejsce w ustalonym okresie ubezpieczenia. Najczęściej jest to umowa roczna. Co do zasady przesyłki są objęte ochroną automatycznie, bez konieczności zgłaszania ich do ubezpieczenia, a po zakończeniu okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie umowy na podstawie rzeczywiście zrealizowanego obrotu.

Cargo oferuje pewność ochrony, zabezpieczenie własnego majątku i interesu, możliwość dopasowania ubezpieczenia do danego transportu i specyfiki działalności, stosunkowo niski koszt w odniesieniu do wartości ładunku i istniejącego ryzyka.

Warto zapamiętać, że przy ubezpieczeniu OC przewoźnika, czy spedytora musimy zaufać  kontrahentom/partnerom biznesowym, którzy z reguły zabezpieczają swoje interesy.

Przy ubezpieczeniu CARGO ufamy sobie, naszym wyborom, sami płacimy za ochronę, ale też mamy realny wpływ na warunki ubezpieczenia, a w przypadku szkody możemy otrzymać nawet 100% wartości zniszczonego towaru.